Sortiment

Sortiment

Behöver du grus, sand, jord, makadam, berg eller annat material till din fastighet, ditt företag eller en arbetsplats så ordnar vi detta med våra egna fordon. Vi på Söndra Berg & Grus AB kan transportera alla former av material från grus- eller bergtäkter.

 

Kontakta oss

Bärlager 

Vi erbjuder ett stort sortiment av bergskross produkter.

Bärlager, förstärkningslager, slitlager används oftast till att göra husgrunder, skogsvägar, vägar ect.

Bergkrossprodukter går under många namn beroende på användningsområde. Det kan även vara så att bergkross blandas med andra produkter för att ge materialet rätt egenskaper. T.ex. till ridbanor, stödremsa till vägar m.m.

Ett krossat bergmaterial används som förstärkningslager när man bygger upp exempelvis husgrunder, vägkroppar och uppfarter. Eftersom materialet har en mycket bra bärighet och är dränerande är det bra som grundutfyllnad i diverse projekt.

Makadam

Vi erbjuder ett stort sortiment av makadam. 

Makadam används oftast till dränering men kan även det användas till garageplaner och gårdsgångar. Man kan även använda makadam till asfalts- och betongtillverkning.

Vi har idag upp emot 20 olika makadam sorter i vårt sortiment. Det är gäller både hårdhet, färger samt fraktioner på materialet. 

Det finns olika typer av makadam/singel, söker du en speciell typ av singel hör gärna av dig till oss. Eftersom vi har egna krossar så har vi möjlighet att vara flexibla i vår produktion efter kundens önskemål. 

Stenmjöl 

Vi tillhandahåller sortiment på stenmjöl. 

Stenmjöl används med fördel till underlag vid marksten och plattsättning, hårdgöring eller justering av gångvägar, till nedläggning av kabel, som halkbekämpning och används även till paddok. 

Har ni frågor eller önskar rådgivning av vilken typ av material ni skall använda er utan tveka inte att höra av er.

Sand

Vi tillhandahåller sand 0x8, samt mursand. 

Det finns olika typer av sand, söker du en speciell typ av sand eller har frågor angående sand hör gärna av er till oss.