Singel & Makadam

Singel & Makadam

 

Singel

Singel är en typ av grus som uppstått naturligt främst i samband med isälvsavlagringar. Man hittar det huvudsakligen i rullstensåsar, ett vattensorterande grus- och sandlager som oftast har en mängd välrundade stenar som uppstått från att vatten och sand slipat stenarna.

Singel används främst som dräneringsmaterial men kan också användas på gårdsplanen eller gångstigar.

Det finns olika typer av singel, söker du en speciell typ av singel eller har frågor angående singel hör gärna av dig till oss via telefon.

Makadam

Makadam är småstenar av storlek större, det är oftast avsköljt så att ingen sand eller grus finns blandat med makadamet. Detta ger makadam en utmärkt dränerande förmåga då vatten lätt hittar sin väg igenom det.

Makadam används oftast till dränering men kan även det användas till garageplaner och gårdsgångar. Man kan även använda makadam till asfalts- och betongtillverkning.

Det finns olika typer av makadam, söker du en speciell typ av makadam eller har frågor angående makadam hör gärna av dig till oss via telefon.

Ring oss idag!

070-667 50 30

070-493 25 20

070-757 27 11